Sekcja Szachowa


Sekcja Szachowa w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie istnieje od 10 listopada 1996r. Zajęcia prowadzi mgr Jan Kuchar i odbywają się dwa razy w tygodniu. Uczęszczają tu uczniowie lubaczowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.
Nauka Gry w szachy wpływa na rozwój logicznego myślenia, a przez to ułatwia rozumienie treści matematycznych Dzięki systematycznym ćwiczeniom i opiece pedagogicznej już od najmłodszych lat dzieci osiągają duże postępy w rozwoju własnej osobowości. Uczestnictwo w zajęciach umożliwia kontakt ze sportami kulturą oraz udział w Turniejach Szachowych i Igrzyskach Młodzieży.