hdk krwinka

TERMINY POBORU KRWI W MDK W ROKU 2020
8 czerwca w Miejskim Domu Kultury-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ŚWIATOWY DZIEŃ HONOROWEGO DAWCY KRWI 2014:

ŚWIATOWY DZIEŃ HONOROWEGO DAWCY KRWI

PODZIĘKOWANIA

GALERIA


---------------------------------------------------------------------polecamy artykuł Z. Wójcika
KREW BARDZO POTRZEBNA