kino

ANEKS DO REGULAMINU ZMIANA CEN BILETÓW


REGULAMIN KINA


Drodzy Widzowie

Dokładamy wszelkich starań, aby zachowane zostały zasady bezpieczeństwa.
Przypominamy, że przy wejściu do Domu Kultury, do sali kinowej i w toaletach dostępne są płyny dezynfekcyjne.
Wchodząc do MDK-u oraz do sali - prosimy o założenie maseczki.

Osoby przebywające w budynku Domu Kultury są zobowiązane do zachowania 2 - metrowej odległości. Zasada ta, nie dotyczy: widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia, widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób wspólnie zamieszkujących.
Widzom udostępniona zostanie połowa miejsc na sali - z zachowaniem jednego wolnego miejsca między fotelami.
Po każdym seansie filmowym sala będzie wietrzona i odpowiednio przygotowywana dla kolejnych widzów.
Dziękujemy za dostosowanie się do wymogów bezpieczeństwa.
zwiastun
TYTUŁ: RON USTERKA
CZAS: 1 godz. 46 min.
WIEK: b/o
TERMIN:
10 grudnia, godz. 15:00
11 grudnia, godz. 15:00
12 grudnia, godz. 15:00
17 grudnia, godz. 15:00
18 grudnia, godz. 15:00
19 grudnia, godz. 15:00
CENA BILETU: 16 zł, 15 zł ulgowy

zwiastun
TYTUŁ: NĘDZARZ I MADAME
CZAS: 2 godz. 1 min.
WIEK: od 12
TERMIN:
10 grudnia, godz. 16:55
11 grudnia, godz. 16:55
12 grudnia, godz. 16:55
17 grudnia, godz. 16:55
18 grudnia, godz. 16:55
19 grudnia, godz. 16:55
CENA BILETU: 16 zł, 15 zł ulgowy

zwiastun
TYTUŁ: PITBULL
CZAS: 1 godz. 51 min.
WIEK: od 15
TERMIN:
10 grudnia, godz. 19:00
11 grudnia, godz. 19:00
12 grudnia, godz. 19:00
CENA BILETU: 16 zł, 15 zł ulgowy

zwiastun
TYTUŁ: TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ
CZAS: 1 godz. 35 min.
WIEK: od 12
TERMIN:
17 grudnia, godz. 19:00
18 grudnia, godz. 19:00
19 grudnia, godz. 19:00
CENA BILETU: 16 zł, 15 zł ulgowy

zwiastun
TYTUŁ: NASZE MAGICZNE ENCANTO
CZAS: 1 godz. 39 min.
WIEK: b/o
TERMIN:
21 grudnia, godz. 15:00
22 grudnia, godz. 15:00
23 grudnia, godz. 15:00
28 grudnia, godz. 15:00
29 grudnia, godz. 15:00
30 grudnia, godz. 15:00
CENA BILETU: 20 zł, 18 zł ulgowy

zwiastun
TYTUŁ: DIUNA
CZAS: 2 godz. 35 min.
WIEK: od 12
TERMIN:
21 grudnia, godz. 16:45
22 grudnia, godz. 16:45
23 grudnia, godz. 16:45
28 grudnia, godz. 16:45
29 grudnia, godz. 16:45
30 grudnia, godz. 16:45
CENA BILETU: 16 zł, 15 zł ulgowy

zwiastun
TYTUŁ: BO WE MNIE JEST SEKS
CZAS: 1 godz. 45 min.
WIEK: od 15
TERMIN:
21 grudnia, godz. 19:30
22 grudnia, godz. 19:30
23 grudnia, godz. 19:30
28 grudnia, godz. 19:30
29 grudnia, godz. 19:30
30 grudnia, godz. 19:30
CENA BILETU: 16 zł, 15 zł ulgowy