kino

ANEKS DO REGULAMINU ZMIANA CEN BILETÓW


REGULAMIN KINA


Drodzy Widzowie

Dokładamy wszelkich starań, aby zachowane zostały zasady bezpieczeństwa.
Przypominamy, że przy wejściu do Domu Kultury, do sali kinowej i w toaletach dostępne są płyny dezynfekcyjne.
Wchodząc do MDK-u oraz do sali - prosimy o założenie maseczki.

Osoby przebywające w budynku Domu Kultury są zobowiązane do zachowania 2-metrowej odległości. Zasada ta, nie dotyczy: widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia, widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób wspólnie zamieszkujących.
Widzom udostępniona zostanie połowa miejsc na sali - z zachowaniem jednego wolnego miejsca między fotelami.
Po każdym seansie filmowym sala będzie wietrzona i odpowiednio przygotowywana dla kolejnych widzów.
Dziękujemy za dostosowanie się do wymogów bezpieczeństwa

TERMINARZ KINA
Kalendarz
zwiastun
TYTUŁ: SŁOŃ BENJAMIN
CZAS:1 godz. 31 min.
WIEK: bo
TERMIN: 4 września, godz. 16:30
5 września, godz. 16:30
6 września, godz. 15:00
CENA BILETU:15 zł ulgowy, 16 zł

zwiastun
TYTUŁ: JAK BYĆ DOBRĄ ŻONĄ
CZAS:1 godz. 49 min.
WIEK: od 12 lat
TERMIN:4 września, godz. 18:30
5 września, godz. 18:30
6 września, godz. 17:00
8 września, godz. 18:00
10 września, godz. 18:00
CENA BILETU:15 zł ulgowy, 16 zł

zwiastun
TYTUŁ: CZWORO DZIECI I COŚ
CZAS:1 godz. 50 min.
WIEK: bo
TERMIN: 11 września, godz. 16:30
13 września, godz. 15:00
CENA BILETU:15 zł ulgowy, 16 zł

zwiastun
TYTUŁ: KLUB ROZWODNIKÓW
CZAS:1 godz. 49 min.
WIEK: od 15 lat
TERMIN:11 września, godz. 18:30
13 września, godz. 17:00
15 września, godz. 18:00
17 września, godz. 18:00
CENA BILETU:15 zł ulgowy, 16 zł

zwiastun
TYTUŁ: SAMSAM
CZAS:1 godz. 17 min.
WIEK: bo
TERMIN: 19 września, godz. 16:30
20 września, godz. 15:00
CENA BILETU:15 zł ulgowy, 16 zł

zwiastun
TYTUŁ: NIEOBLICZALNY
CZAS:1 godz. 31 min.
WIEK: od 16 lat
TERMIN:19 września, godz. 18:00
20 września, godz. 17:00
22 września, godz. 18:00
24 września, godz. 18:00
CENA BILETU: 18 zł ulgowy, 20 zł

zwiastun
TYTUŁ: SOLAN I LUDWIK - MISJA KSIĘŻYC
CZAS:1 godz. 20 min.
WIEK: bo
TERMIN: 25 września, godz. 16:30
26 września, godz. 16:30
27 września, godz. 15:00
CENA BILETU:15 zł ulgowy, 16 zł

zwiastun
TYTUŁ: BABYTEETH
CZAS:1 godz. 56 min.
WIEK: od 12 lat
TERMIN:25 września, godz. 18:00
26 września, godz. 18:00
27 września, godz. 17:00
29 września, godz. 18:00
1 października, godz. 18:00
CENA BILETU:15 zł ulgowy, 16 zł

zwiastun
TYTUŁ: O CZYM MARZĄ ZWIERZĘTA
CZAS:1 godz. 30 min.
WIEK: bo
TERMIN: 2 października, godz. 16:30
3 października, godz. 16:30
4 października, godz. 15:00
CENA BILETU:15 zł ulgowy, 16 zł

zwiastun
TYTUŁ: WŁOSKIE WAKACJE
CZAS:1 godz. 34 min.
WIEK: od 12 lat
TERMIN:2 października, godz. 18:30
3 października, godz. 18:30
4 października, godz. 17:00
6 października, godz. 18:00
8 października, godz. 18:00
CENA BILETU:15 zł ulgowy, 16 zł