INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas - Bandrowskiego w Lubaczowie z siedzibą: ul. M. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów.
Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nią kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. M. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA MDKPolityka prywatności i wykorzystywania plików cookies