XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Dodane przez: j_p | Data: Poniedziałek, 29 października 2018 godzina 18:58

''ROLA CHRZEŚCIJAŃSTWA NA PRZESTRZENI 100 LAT PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ''

XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Bpa dra Mariana Rojka Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 4 - 11 listopada 2018 r.

''ROLA CHRZEŚCIJAŃSTWA NA PRZESTRZENI 100 LAT PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ''

XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Bpa dra Mariana Rojka Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 4 - 11 listopada 2018 r.

4 listopada 2018 r. - niedziela
godz.1200 - Msza św. z homilią, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa dra Mariana Rojka - Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, inaugurująca XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, z udziałem chóru ''CANZONE'' pod dyr. Andrzeja Kindrata.
(kościół Św. Karola Boromeusza)
godz.1600 Spektakl w wykonaniu Teatru Małych Form, pt. ''Bądź mi teraz wzorem'' - rzecz o Św. Stanisławie Kostce - patronie dzieci i młodzieży, scenariusz i reż. Grażyna Bielec.
(sala teatralna konkatedry)

5 listopada 2018 r. - poniedziałek
godz. 1800 - Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
godz. 1900 - wykład: dr Mariusz Krzysztofiński - IPN Oddział w Rzeszowie, ''Rola Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w odzyskaniu przez Polskę suwerenności''.
(aula Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego)

6 listopada 2018 r. - wtorek
godz. 1800 - Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
godz. 1900 - wykład: Ks. prof. Sławomir Zabraniak - Uniwersytet Rzeszowski, ''Polscy duchowni katoliccy a odzyskanie przez Polskę niepodległości''.
(aula Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego)

7 listopada 2018 r. - środa
godz. 1800 - Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
godz. 1900 - Film o Ignacym Janie Paderewskim, pt. ''Powrót do Polski'' w reż. Pawła Pitery.
(aula Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego)

8 listopada 2018 r. - czwartek
godz. 1700 - Wieczór autorski byłego amb. RP na Węrzech Grzegorza Łubczyka, pt. ''Pamięć - polscy uchodźcy na Węgrzech, 1939-1946''.
(organizator - Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie)
godz. 1800 - Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.

9 listopada 2018 r. - piątek
godz. 1700 - Sesja popularno-naukowa z cyklu: ''Piękna Niepodległa Ziemia Lubaczowska''
(organizator - Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie)
godz.1800 - Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.
godz.1900 - wykład: Ks. prof. Stanisław Nabywaniec - Uniwersytet Rzeszowski, ''Sto lat zaangażowania Kościoła polskiego w sprawę narodową 1918-2018''.
(aula Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego)

10 listopada 2018 r. - sobota
godz. 930 - VII Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej, z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski, o Puchar Prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie.
(hala sportowa Zespołu Szkół)
godz. 1300 - ''Lubaczowska Strefa Niepodległości'' zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie.
(hala sportowa przy Szkole Nr 2 w Lubaczowie)
godz. 1800 - Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.

11 listopada 2018 r. - niedziela
godz. 1200 - Msza św. z homilią, z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa dra hab. Mariusza Leszczyńskiego - Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z udziałem pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego w Lubaczowie. Po Mszy św.:
- odsłonięcie Koron, jako wotum społeczeństwa Lubaczowa dla Matki Bożej Łaskawej
- odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski.
(konkatedra)
godz. 1700 - Koncert z okazji 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w wykonaniu ''Kwintetu Śląskich Kameralistów'' i zespołu ''Pascalio di Amore'' zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie.
(sala koncertowa Szkoły Muzycznej w Lubaczowie)